تور ترکیبی کندوان ،جلفا،کلیبر

توضیحات

ترانسفر از طریق هوایی،ریلی ،زمینی تا تبریز