تور جلفا ۴فروردین

توضیحات

ساعت حرکت ۸ صبح، لطفا پنج دقیقه زودتر در محل حاضر باشید. صبحانه در کاروانسرای یام سرو خواهد شد بعد از بازدید و عکاسی برای بازدید از کلیسای تاریخی میریم. بعد از کلیسا نهار به عهده خودتان در رستوران جلفا نگه میداریم. بعد از ظهر بازار گردی جلفا و بازار روسها حدود ۹ شب تبریز برمیگردیم.