تور کندوان+سیمرغ ۳ فروردین

توضیحات

ساعت حرکت ۱۰ صبح، لطفا پنج دقیقه قبل در محل حاضر باشید. ابتدا بازدید از روستای صخره ای کندوان خواهیم رفت. بعد نهار در رستوران اسکو با هزینه خود مسافران، بعد از ظهر بازدید از دهکده توریستی سیمرغ(سد امند) بازگشت به تبریز حدود ساعت ۶-۷ عصر.