تور جلفا 2 فروردین

توضیحات

حرکت ساعت ۸ صبح لطفا پنج دقیقه زودتر در محل حاضر باشید. صبحانه در کاروانسرای تاریخی یام خواهد بود بعد بازدید از کلیسای تاریخی سنت استپانوس نهار در رستوران جلفا به عهده مسافران بازدید از بازار روس و پاساژ های جلفا ساعت بازگشت حدود ۹:۳۰ شب