رستوران سنتي بركه

توضیحات

اگر دنبال غذاي خوب تبريز هستيد، حتما به باغچه سنتي و رستوران بركه سر بزنيد. شما اگر در تبريز مسافر هستيد، بهتر است در برگشت از روستاي كندوان براي نهار و يا شام به اين رستوران تشريف ببريد. آبگوشت تبريز با سنگك داغ و بسيار لذيذ، شيشليك، جوجه كباب، چلوبرگ، چلوگردن، چلو كوبيده و … بهترين غذاهاي تبريز در فضايي كه زبان آدمي از توصيف زيبايي اين رستوران عاجز است بهتر است كه خودتان از نزديك ببينيد. بركه اي در وسط باغچه سنتي است و پرنده ها و بلبل و گل و سرسبزي و صداي شر شر آب بركه. در ضمن در تيرماه سال 96 سالن شماره 2 رستوران و باغچه سنتي بركه در همان آدرس قبلي راه اندازي شد.