آبشار گلیسی (گلوسنگ)

توضیحات

زمان حرکت: ساعت ۵:۳۰ ⏰ صبح جمعه از آبرسان مقابل قنادی ایوبی. زمان تقریبی بازگشت: ۲۲:۰۰ ⏰ اگر بار اولتان هست که با این گروه همراه می شوید حتما قبل از رزرو با سرپرست هماهنگ فرمایید.