قاضی بولاغی (آستامال)

توضیحات

۱- زمان حرکت: ساعت ۵:۳۰ ⏰ صبح جمعه از آبرسان مقابل قنادی ایوبی. زمان تقریبی بازگشت: ساعت ۲۲:۰۰ ⏰ توجه ! برای شرکت در برنامه ها بیمه ورزشی سالانه الزامی میباشد در صورت نداشتن بیمه اطلاع دهید تا یکروزه صادر گردد. 🙏🌹