کلیسای سنت استپانوس و خرید از بازار جلفا

توضیحات

مسیر سفر نوروزی شماره ۲ - جلفا اهداف تور: ✔ بازدید و صرف صبحانه در کاروانسرای یام ✔ بازدید از رود زیبای ارس ✔ بازدید از کلیسای سنت استپانوس جلفا ✔ صرف ناهار در جلفا "با هزینه شخصی" ✔ خرید از بازار جلفا